menu
reklama

Praca dla pracownika polowego w Holandii


Firma: Euro Work

Nasza firma pracuje zgodnie z prawem Unii Europejskiej – posiadamy certyfikat Ministerstwa Pracy nr 2476.

reklama
reklama
reklama

Miejsce pracy: Beilen
Rozpoczęcie pracy: od zaraz!
Ilość godzin pracy: ok. 40 h/tydzień

Obowiązki:
Poszukujemy osób do różnych prac, przede wszystkim polowych (tj. selekcja kwiatów w polu) oraz prac w sektorze zielonym (tj. szklarnie, sadzenie, pielęgnowanie roślin, składanie zamówień).

Wymagania:
• Znajomość języka angielskiego- mile widziana
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku- mile widziane
• Motywacja do pracy

Oferujemy:
• Stawkę 9,59 euro brutto/h
• Zakwaterowanie i ubezpieczenie zapewnione, płatne przez pracownika
• Zapewniony transport do miejsca pracy
• Opiekę koordynatora na miejscu
• Dużą ilość godzin pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pośrednictwem przycisku ,,APLIKUJ" w linku do ogłoszenia --- > [KLIK]

Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro Work Małgorzata Ursel-Kondracka z siedzibą w Katowicach, ul. Mielęckiego 10 lok. 202, 40-013 Katowice. Administrator zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony. 2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Euro Work Małgorzata Ursel-Kondracka z siedzibą w Katowicach jest firma PPUH Microluc, ul, Herberta Bednorza 17/219-219, 40-384 Katowice, NIP 634-006-77-79, telefon 32 204 60 66, email biuro@microluc.com.pl. 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego świadczenia usług pośrednictwa pracy, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj, wyrażona przez Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracodawcy współpracujący z Administratorem w celu pozyskania pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych lub kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, na terenie Polski, Holandii, Niemiec lub Republiki Czeskiej (w zależności od oferty pracy). 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji lub w okresie 2 (dwóch) lat od dnia zakończenia rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach innych ofert pracy/współpracy, poza tą, na którą Pani/Pan aplikował. 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o pośrednictwo pracy.Ich podanie ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

 

Powrót do listy ofert pracy [KLIK]