menu
reklama
reklama

Świadczenie dla bezrobotnych w Belgii


Planując podjęcie pracy w Belgii zwykle nie zakładamy czarnego scenariusza. Niezależnie od sposobu, w jaki znajdujemy zajęcie, chcemy po prostu pracować, dobrze zarabiać i odkładać pieniądze na założone cele.

reklama
reklama

Czasem jednak zdarza się, że po pewnym czasie tracimy zajęcie zarobkowe. Oczywiście, szukamy nowego, ale nie zawsze udaje się to od razu. Na taką okoliczność przewidziane jest w każdym kraju europejskim świadczenie dla bezrobotnych.

Zasiłek dla bezrobotnych w Belgii
Pracując w Belgii nie należy stresować się taką sytuacją, ponieważ to kraj socjalny, który traktuje na równi swoich obywateli i rezydentów pracujących czasowo na jego terenie. Zasiłek dla bezrobotnych w Belgii przysługuje osobom, które utraciły pracę nie z własnej winy. To może być redukcja etatów czy likwidacja zakładu pracy, ważne, by nie było to zwolnienie dyscyplinarne.

Konieczne jest także spełnianie dodatkowego warunku, tj. długości okresu ostatniego zatrudnienia. Minimalne ramy czasowe są zależne od wieku osoby starającej się o zasiłek.
• Osoby do 35 roku życia-312 dni,
• Osoby od 36 do 49 roku życia-458 dni
• Osoby powyżej 50 lat-524 dni

Kiedy już zaliczamy się do grupy osób, które mogą uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Belgii, pozostaje jeszcze kwestia wysokości świadczenia. Jego wysokość zależy od sytuacji rodzinnej osoby bezrobotnej oraz wynagrodzenia, jakie osiągała w ostatnim miejscu pracy, przy czym pod uwagę bierze się ostatnie 4 tygodnie. Minimalny zasiłek dla bezrobotnych w Belgii to 2466,59 euro, natomiast najwyższe świadczenia przyznaje się osobom, które są jedynymi żywicielami rodziny lub samotnie wychowują dzieci.

Co ważne, osoba, która utraciła pracę, ma jedynie 8 dni na zarejestrowanie się w urzędzie. Niedopilnowanie tego terminu może skutkować odrzuceniem wniosku, a jeśli nawet świadczenie zostanie przyznane to dopiero od dnia zgłoszenia, a nie od dnia utraty pracy.

 

Powrót do listy artykułów [KLIK]