menu
reklama

Świadczenie dla bezrobotnych w Austrii


Do zasiłku dla bezrobotnych w Austrii ma prawo każda osoba bezrobotna pod warunkiem, że jest ona zdolna do pracy. Dodatkowo musi wyrażać wolę ponownego podjęcia etatu, współpracować z urzędem pracy i przyjmować oferty pracy.

reklama
reklama
reklama

Zasiłek dla bezrobotnych jest w Austrii gwarantem utrzymania na czas poszukiwania nowego zatrudnienia. Sprawdź, jakie są zasady otrzymania zasiłku w tym kraju.

Zasiłek dla bezrobotnych w Austrii a minimalny okres zatrudnienia
Osoby ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych pierwszy raz, które ukończyły 25 rok życia, muszą mieć przepracowane co najmniej 52 tygodnie w przeciągu ostatnich 24 miesięcy. W razie kolejnego ubiegania się o świadczenie bezrobotny musi mieć przepracowane co najmniej 28 tygodni na rok przed ubieganiem się o zasiłek. Od osób, które nie skończyły 25 lat, wymaga się przepracowania 26 tygodni na rok przed złożeniem wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą potwierdzić minimalny wymagany okres pracy dzięki opłacaniu składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

Świadczenie dla bezrobotnych w Austrii – ważne informacje
W skład świadczenia wchodzą: kwota minimalna, dodatki rodzinne oraz przysługująca dodatkowa kwota. Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 20 tygodni. Przy 156-tygodniowym okresie pracy zasiłek można otrzymywać nawet przez 30 tygodni. Ukończenie 40 lat i przepracowanie w ciągu ostatnich 10 lat 312 tygodni umożliwia korzystanie z zasiłku do 39 tygodni.

Osoby, które ukończyły 50 lat, a w przeciągu ostatnich 15 lat przepracowały 468 tygodni, otrzymują zasiłek maksymalnie do 52 tygodni. Okres pobierania zasiłku może być wydłużony maksymalnie o 4 lata, gdy osoba bezrobotna uczęszcza na szkolenie w ramach funduszu pracy.

 

Powrót do listy artykułów [KLIK]