menu
reklama

Przewóz osób za granicą a VAT


Rozszerzenie obszaru świadczenia usług transportowych poza granicę kraju wiąże się z koniecznością ich odpowiedniego opodatkowania.

reklama
reklama
reklama

Usługodawcy mający problem z właściwym określeniem zasad rozliczeń podatku VAT mogą posłużyć się poniższą poradą.

Transport osób za granicą
Pasażerski transport osób podlega opodatkowaniu stawką 8%. Istnieją sytuacje, w których usługi te mogą być opodatkowane stawką 0% lub zwolnione z podatku VAT. Miejscem świadczenia usług transportu osób jest miejsce, w którym odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości. Przewoźnik zobowiązany jest do płacenia podatku w każdym państwie, przez które przejeżdża w ramach świadczenia usług transportowych. Zasadniczo przyjmuje się, że są one opodatkowane 8% stawką.

Ustawa o VAT – zagraniczny transport osób
Konieczność zapłaty VAT w każdym z krajów, przez który przejeżdża przewoźnik, wymaga zarejestrowania się w państwach na trasie podróży. W ustawie o VAT obowiązują uproszczenia dotyczące rejestracji i rozliczania podatku, które dotyczą podatników świadczących tzw. okazjonalne przewozy drogowe osób.

Kto ma prawo do stosowania uproszczonych zasad opodatkowania?
Uproszczona procedura opodatkowania usług międzynarodowego transportu okazjonalnego osób dotyczy podatników, którzy:
• świadczą wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, który polega na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski,
• posiadają siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski,
• nie są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT,
• nie korzystają z możliwości odliczania podatku naliczonego.

 

Powrót do listy artykułów [KLIK]